A.)Wes Anderson B.)James Cameron C.)Mel Gibson D.)Christopher Nolan

Doğru Cevap: B.)James Cameron


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir